Termeni și condiții

Termeni și condiții generale

GELDBACH FITINGURI ȘI FLANȘE SRL

 

§ 1 Valabilitatea termenilor și condițiilor

(1) Livrările, serviciile și ofertele noastre se derulează exclusiv pe baza acestor termeni și condiții. Prin urmare, acestea se aplică și tuturor relațiilor de afaceri viitoare, chiar dacă nu sunt convenite din nou în mod expres. Orice termeni și condiții din partea cumpărătorului, care intră în conflict cu sau derogă de la termenii și condițiile noastre, nu își vor găsi aplicarea, decât dacă am fost de acord în mod expres, în scris.

(2) Termenii și condițiile noastre sunt aplicabile și în cazul încheierii de acorduri comerciale cu cumpărătorul. Cu toate acestea, în măsura în care acordurile comerciale conțin prevederi derogatorii de la termenii și condițiile noastre, aceste prevederi se vor aplica cu prioritate.

(3) Termenii și condițiile noastre se adresează doar cumpărătorilor, cu o formă de organizare legală în scopul derulării de activități economice sau persoane juridice de drept public. Societatea noastră nu livrează către persoane fizice.

§ 2 Oferta și încheierea contractului

(1) Cumpărătorul poate solicita o ofertă din partea noastră fie în scris la [email protected] sau telefonic la 0784.227.702; 0784.227.705; 0784.227.703; 0040 268 516 320 Termenul de prelucrare a cererii de ofertă este de maxim 5 zile lucrătoare. Prelucrarea cererii este gratuită. Oferta se transmite cumpărătorului la coordonatele de contact, indicate de acesta în cererea sa de ofertă.

(2) Ofertele noastre pot suferi modificări, în funcție de fluctuațiile de preț și de stocurile existente. Declarațiile cumpărătorului de acceptare a ofertei, precum și toate comenzile acestuia necesită confirmarea noastră pentru a intra în vigoare din punct de vedere juridic. Acest lucru se aplică, de asemenea, și tuturor modificărilor, completărilor și acordurilor adiționale.

(3) Informațiile conținute pe pagina noastră de internet, în materialele noastre tipărite, oferte etc. despre dimensiuni și greutăți, proprietăți, denumiri de tip, aspect, alte specificații, lot/fabricație etc. sunt afișate cu buna-credință a unui profesionist diligent. Orice erori cu privire la aceste informații nu atrag răspunderea noastră și nici nu ne obligă la onorarea comenzii, decât în condițiile posibile (cum ar fi de exemplu oferirea unui produs similar). Amendamentele, adăugirile verbale, acordurile auxiliare, precum și orice asigurări în cazul unei achiziții necesită confirmarea noastră scrisă pentru a produce efecte depline. Livrarea va viza numai acele produse care sunt enumerate în mod expres în confirmarea comenzii sau în contract.

(4) Reprezentanții noștri de vânzări nu sunt autorizați să încheie acorduri auxiliare verbale sau să dea asigurări verbale care depășesc ori contravin conținutul prezentelor. Orice astfel de derogări verbale sunt nule.

(5) Ne rezervăm toate drepturile de proprietate și drepturile de autor pentru ilustrații, desene, calcule și orice alte forme de prezentare.

§ 3 Prețurile

(1) Prețurile sunt exprimate în RON sau Euro, ex works depozit Prejmer-Brașov, România. Acestea nu includ TVA, costuri de livrare, asigurare și alte cheltuieli. Cu toate acestea, costurile de ambalare în vederea livrării se suportă de către societatea noastră. Taxa pe valoarea adăugată va fi evidențiată separat pe factură în cota legală, aplicabilă la data facturării. Acordarea unor reduceri comerciale necesită un acord expres din partea noastră.

(2) Prețurile exprimate în Euro se vor factura de către noi în RON utilizând ca bază de calcul cursul de referință RON/EUR al BNR valabil în ziua facturării.

§ 4 Livrare

(1) Livrarea se face pe cheltuiala și riscul cumpărătorului, chiar dacă noi suportăm în anumite condiții costurile de livrare. Livrările parțiale sunt permise doar cu acordul nostru. Pentru comenzi care depășesc valoarea de 3.000 lei + TVA, costurile de transport sunt suportate de societatea noastră.

(2) În cazul în care cumpărătorul nu este prezent la recepționarea livrării și/sau nu cooperează rezonabil în vederea efectuării acesteia, vom avea dreptul de a solicita despăgubiri pentru daunele suferite de noi, inclusiv orice cheltuieli suplimentare. Ne rezervăm dreptul de a face orice cereri de despăgubire pentru prejudiciul cauzat.

(3) Cumpărătorul este obligat să efectueze la recepționarea produselor o inspecție a integrității ambalajelor și/sau produselor. Orice defecte constatate cu această ocazie trebuie aduse la cunoştinţa noastră în maxim 2 zile lucrătoare de la recepționarea produselor.

(4) Întreruperile de forță majoră sau operaționale apărute la noi, autorități sau la furnizorii/transportatorii noștri, care ne împiedică temporar să livrăm obiectul achiziției la data convenită sau în perioada convenită, care nu ne sunt imputabile, vor decala corespunzător datele/termenele de livrare. În cazul în care astfel de perturbări conduc la o amânare a livrării cu mai mult de două luni, cumpărătorul se poate retrage din contract. Alte drepturi de retragere rămân neafectate.

§ 5 Condiții de plată

(1) Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, facturile noastre sunt scadente imediat, indiferent dacă obiectul achiziției a ajuns la destinație sau nu și indiferent dacă orice reclamații ale cumpărătorului sunt în curs de soluționare.

(2) O plată se consideră efectuată numai atunci când suma facturată este creditată în contul nostru bancar. Plata se face prin transfer bancar.

(3) Pentru comenzi speciale, adaptate la cerințe/specificații atipice ale cumpărătorului, societatea noastră percepe un avans minim de 30% din valoarea comenzii. Livrarea nu se va efectua, până ce avansul nu a fost creditat în contul nostru bancar. Din momentul achitării avansului, cumpărătorul care renunță la livrarea acestei comenzi speciale din indiferent ce motive, pierde dreptul la restituirea avansului.

(4) Societatea noastră își rezervă dreptul de a solicita cumpărătorului garanții suplimentare pentru efectuarea plății (bilete la ordin, scrisoare de garanție bancară, etc.). În lipsa furnizării de către cumpărător a garanției solicitate, societatea noastră nu are obligația de livrare și nici alte obligații fată de cumpărător. Orice răspundere a societății noastre în această ipoteză este exclusă.

§ 6 Retenția dreptului de proprietate

(1) Până la achitarea integrală a comenzii, societatea își reține dreptul de proprietate asupra produselor. În cazul în care produsele sunt conectate în sisteme ori utilizate în orice mod, se convine că această legătură este doar temporară și poate deveni permanentă numai atunci când cumpărătorul și-a dobândit dreptul de proprietate după îndeplinirea obligațiilor sale de plată. În plus, toate creanțele cumpărătorului asupra unei terțe părți ca urmare a utilizării produselor ne revin nouă.

(2) În cazul neachitării, cumpărătorul rămâne deplin răspunzător față de noi pentru orice prejudicii pe care ni le-a cauzat.

(3) În cazul încălcării prezentelor de către cumpărător -în special în cazul neplății- avem dreptul la restituirea produselor asupra cărora poartă retenția dreptului de proprietate, precum și la cesiunea creanțelor cumpărătorului față de terțe părți rezultate din utilizarea/valorificarea acestor produse, pentru acoperirea întregului prejudiciu suferit.

§ 7 Răspunderea pentru defecte

(1) Defectele produselor trebuie aduse la cunoștința noastră în scris, în termen de două zile lucrătoare de la descoperire, fără a se depăși însă perioada generală de garanție (18 luni de la livrare, dar nu mai mult de 12 luni de la data montajului). Cumpărătorul este îndreptățit la înlocuirea produselor cu defecte vizibile în termen de 5 zile lucrătoare de la returnarea produsului defect, sub condiția ca produsul respectiv să fie în stoc în depozitul nostru din Prejmer-Brașov, România. Produsul înlocuitor va fi livrat pe cheltuiala noastră. În cazul în care produsul defect nu este pe stoc, cumpărătorului i se va restitui contravaloarea de achiziție a acestuia în termenul identic cu termenul de plată al cumpărătorului conform facturii/contractului, dar care nu va fi mai scurt de 5 zile lucrătoare.

(2) Înlocuirea se va realiza numai dacă produsul este nou, fără urme de utilizare și însoțit de o copie a facturii de achiziție. Cererile cumpărătorului  privind defecte presupun, în orice caz, că acesta și-a respectat în mod corespunzător obligațiile de a inspecta produsele la data livrării. Produsul defect ni se returnează de către cumpărător întotdeauna și în prealabil, pe propria sa cheltuială.

§ 8 Excluderea răspunderii

(1) Societatea noastră nu răspunde de recuperarea produselor deteriorate sau defecte, de întârzierea  sau obstrucționarea operațiunilor de decontaminare și/sau costul demontării sau mutării produselor care trebuie reparate sau înlocuite, rezultate din cauza materialelor ori manoperelor defectuoase utilizate la montaj, calitatea necorespunzătoare a proiectării ori execuției sau generate de alte cauze similare.

 

(2) Societatea noastră este exonerată de răspundere pentru orice prejudicii cauzate cumpărătorului sau terților de produsele livrate, în cazul în care cumpărătorul nu ne-a comunicat utilizarea finală a produselor livrate și cerințele speciale de calitate necesar a fi întrunite de aceste produse. În cazul în care această comunicare s-a produs, societatea noastră este exonerată de orice răspundere în cazul în care cumpărătorul nu a respectat indicațiile noastre (analize/probe suplimentare necesare, indicații privind montajul, etc.).

 

(3) În măsura în care răspunderea noastră pentru daunele aduse cumpărătorului este exclusă sau limitată, acest lucru se aplică și în ceea ce privește răspunderea personală a angajaților, lucrătorilor, angajaților, reprezentanților și agenților noștri.

§ 9 Legea aplicabilă, locul de jurisdicție, nulitatea parțială

(1) Legea aplicabilă este legea română.

(2) Instanța competentă este cea din Brașov-România. Avem totuși dreptul de a da în judecată cumpărătorul la locul sediului său.

(3) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în confirmarea comenzii, locul nostru de desfășurare a activității este și locul de executare.

(4) În cazul în care o prevedere din acești termeni și condiții sau o dispoziție din cadrul altor acorduri este sau devine nulă ori caducă, fie parțial fie integral, acest lucru nu va afecta valabilitatea tuturor celorlalte prevederi.

Politica de confidențialitate

GELDBACH FITINGURI ȘI FLANȘE SRL

Operatorul paginii web geldbach.ro este Geldbach Fitinguri și Flanșe S.R.L. Pagina web îndeplinește funcțiile de obținere a informațiilor despre utilizatori și comportamentul acestora în următorul mod:

– prin informaÈ›ii introduse de utilizator în mod voluntar

– prin salvarea cookie-urilor pe dispozitivele finale (aÈ™a-numitele „cookie-uri”)

– prin colectarea jurnalelor de server de către Geldbach Fitinguri È™i FlanÈ™e S.R.L.

 

  1. Informații colectate:

Se colectează informații furnizate în mod voluntar de către utilizator. Site-ul web poate salva, de asemenea, și informații despre parametrii de conectare (marca temporală, adresa IP, etc.). Datele nu sunt puse la dispoziția terților, decât cu acordul utilizatorului. Sunt exceptate acele situații în care punerea la dispoziție de date se realizează în îndeplinirea unor obligații legale. Datele furnizate sunt prelucrate în scopuri legitime, rezultate din modalitatea de accesare a paginii web de către utilizator, de exemplu pentru a procesa o solicitare sau un contract comercial.

  1. Informații despre cookie-uri:

Site-ul nostru folosește cookie-uri. Fișierele cookie (așa-numitele „cookie-uri”) sunt date IT, în special fișiere text, care sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului site-ului web și sunt utile pentru buna funcționare. Cookie-urile pot folosite la crearea de statistici care ajută la înțelegerea modului în care utilizatorii folosesc site-ul, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestuia, la definirea profilului utilizatorului pentru a-i afișa materiale personalizate în rețelele de publicitate, în special în rețeaua Google, precum și în alte scopuri legitime.

Site-ul folosește două tipuri de bază de cookie-uri: „session” (cookie-uri de sesiune) și „permanent” (cookie-uri persistente). Cookie-urile de sesiune sunt fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului până la deconectare, părăsirea site-ului sau oprirea software-ului (browser-ul web). Cookie-urile „permanente” sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului pe durata specificată în parametrii fișierului cookie sau până când sunt șterse de către Utilizator.

Software-ul pentru navigarea pe site-uri web (browser web) permite, de obicei, să fie stocate cookie-uri pe dispozitivul final al utilizatorului în mod implicit. Utilizatorii site-ului pot modifica setările în acest sens. Browser-ul web vă permite să ștergeți cookie-urile. De asemenea, este posibilă blocarea automată a cookie-urilor. Informații detaliate despre acest subiect pot fi găsite în ajutorul sau documentația browser-ului web. Restricțiile privind utilizarea cookie-urilor pot afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe site. Cookie-urile plasate pe dispozitivul final al utilizatorului site-ului web pot fi utilizate și de agenții de publicitate și partenerii care cooperează cu operatorul site-ului web. Vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestor companii, pentru a afla regulile de utilizare a cookie-urilor utilizate în statistici (de ex. Politica de confidențialitate Google Analytics). Cookie-urile pot fi utilizate de rețelele de publicitate, în special de rețeaua Google, pentru a afișa reclame adaptate modului în care utilizatorul folosește site-ul web. În acest scop, acestea pot păstra informații despre calea de navigare a utilizatorului sau despre timpul petrecut pe o anumită pagină.

  1. Jurnalele serverului:

InformaÈ›iile despre anumite comportamente ale utilizatorilor sunt înregistrate în jurnalele serverului. Aceste date sunt folosite doar pentru administrarea site-ului web È™i pentru asigurarea eficienÈ›ei serviciilor de hosting. Pot fi înregistrate ora sosirii cererii, ora trimiterii răspunsului, numele staÈ›iei client – identificarea efectuată prin protocolul HTTP, informatii despre browserul utilizatorului, informaÈ›ii despre adresa IP, etc.

Datele de mai sus nu sunt asociate cu anumite persoane care navighează pe pagini. Datele de mai sus sunt folosite doar în scopul administrării serverului.

  1. Furnizarea datelor:

Datele sunt puse la dispoziția terților numai în limitele permise de lege. Datele care permit identificarea unei persoane fizice sunt puse la dispoziție numai cu acordul persoanei respective. Operatorului i se poate cere să furnizeze informațiile colectate de site-ul web organismelor autorizate pe baza unor solicitări legale.

  1. Gestionarea cookie-urilor:

Dacă nu doriți să primiți cookie-uri, puteți modifica setările browser-ului. Precizăm că dezactivarea cookie-urilor necesare proceselor de autentificare, securitate, menținerea preferințelor utilizatorului poate îngreuna, iar în cazuri extreme poate împiedica utilizarea site-urilor web. În această situație răspunderea noastră este exclusă.